Notka informacyjna


Notka informacyjna:


Chrześcijańskie Stowarzyszenie Muzyków „MISSIO MUSICA” istnieje od roku 1990. Jego członkami są zawodowi muzycy z całego kraju; na co dzień pracownicy orkiestr symfonicznych, nauczyciele szkół muzycznych i studenci. Muzyka, w znacznej mierze tworzona przez członków Stowarzyszenia, zawiera elementy jazzu, gospel, muzyki klasycznej oraz popularnej. Missio Musica koncertuje w Polsce, licznych krajach Europy Wschodniej i Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych. Pod patronatem Stowarzyszenia działa Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. w Warszawie. Dyskografia zawiera 11 albumów.

Missio Musica to nie tylko organizacja, lecz także wspólnota. Powstanie zawdzięcza religijnemu ożywieniu, które ogarnęło kilka muzycznych środowisk (m.in. Bydgoszczy, Gdańska, Łodzi) przyczyniając się do wewnętrznej przemiany wielu ludzi różnych wyznań. Działalność „Missio Musica” nie jest komercyjna. Stowarzyszenie akcentuje wartości chrześcijańskie i pracę misyjną.

Missio Musica to zespół, którego koncerty przepełnione są autentycznym przesłaniem nadziei i miłości płynącej z Ewangelii. Profesjonalni artyści, tworzący grupę od wielu lat koncertują w Polsce, wielu krajach europejskich oraz USA i Kanadzie. Wydali kilka albumów, a ich muzyka była emitowana na antenach wielu rozgłośni radiowych. Nagrali także koncert dla TV Polsat. Bogate instrumentarium i stylistyka rozpięta pomiędzy muzyką rozrywkową, jazzem, gospel, sięgająca aż do muzyki klasycznej sprawia, że grupa łatwo znajduje odbiorców nawet wśród wymagających słuchaczy. Obok muzyki na koncertach zawsze usłyszeć można inspirujące historie, dotykające problemów, z którymi zmaga się współczesny człowiek.