W cieniu skrzydeł Twoich

nakład wyczerpany

W cieniu skrzydeł Twoich

 

Poetycka, refleksyjna i w pełni akustyczna płyta Missio Musica. Różnorodność odcieni, barw i nastrojów emanuje z każdej pieśni. Poezja śpiewana przeplata się z pieśniami nawiązującymi do kultury żydowskiej oraz elementami polskiej muzyki ludowej. Całość zaś rysuje obraz Boga przepełnionego miłością i radością. Boga, który rozumie nasze małe, ludzkie sprawy. Dobrze jest być blisko Niego!

Dodatkowym atutem tego albumu są zawarte podkłady instrumentalne do wszystkich pieśni. 

1. Dziękujemy
2. Hosanna                                                                   
3. Któż nas odłączy od Jezusa?
4. Modlitwa
5. Dracheicha
6. Wijuda leolam teiszew
7. Pieśń o miłości
8. Według łaski
9. Tyś mi oddechem, Ojcze
10. Rozstanie
11. W cieniu Twoich skrzydeł